Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 2a: Immunopositivity for CK 7 (IHC, ×100) Figure 2b: Immunonegativity for CK 20 (IHC, ×100) Figure 2c: Immunopositivity for ER (IHC, ×100) Figure 2d: Immunopositivity for CDX2 (IHC, ×100)

Figure 2a: Immunopositivity for CK 7 (IHC, ×100)
Figure 2b: Immunonegativity for CK 20 (IHC, ×100)
Figure 2c: Immunopositivity for ER (IHC, ×100)
Figure 2d: Immunopositivity for CDX2 (IHC, ×100)